Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Fredericia Taekwondo Klub - Daehan

Handelsbetingelser - Generelt

Da oprettelsen af hold og aktiviteter afhænger meget af antallet af tilmeldte, er alle tilmeldinger bindende, og kan ikke fortrydes efter godkendelse af online betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret. Pengene hæves ved tilmelding, men vil blive tilbagebetalt, hvis holdet ikke oprettes. Det forventes ikke at deltagerne medbringer nogen dokumentation for tilmelding/betaling ved fremmøde. Holdlederne vil have lister, hvoraf det fremgår, hvem der er tilmeldt! Ved tilmelding accepterer man, at vi vil sende nyhedsinformationer ud, samt andet nyttigt info til holdene. Der vil blive taget situations billeder på holdene, disse benyttes på hjemmeside og Facebook. Spørgsmål vedr. din bestilling kan rettes til:

Fredericia Taekwondo Klub - Daehan

E-mail: mail@daehan.dk

Handelsbetingelser - Abonnement

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Fredericia Taekwondo Klub - Daehan er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Fredericia Taekwondo Klub - Daehan må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Fredericia Taekwondo Klub - Daehan er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved tilmelding.

Indgåede aftaler er gældende, indtil de opsiges af Fredericia Taekwondo Klub - Daehan eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kort oplysninger foretages via Medlemslogin fra Fredericia Taekwondo Klub - Daehans hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kort oplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan af Fredericia Taekwondo Klub - Daehan ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Fredericia Taekwondo Klub - Daehan har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer i vores webshop. Fredericia Taekwondo Klub - Daehan indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.Fredericia Taekwondo Klub - Daehan.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Fredericia Taekwondo Klub - Daehan, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Fredericia Taekwondo Klub - Daehan som dataansvarlig give enhver, der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Fredericia Taekwondo Klub - Daehan gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomheds oplysninger
Fredericia Taekwondo Klub - Daehans fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Fredericia Taekwondo Klub - Daehan
Norgesgade 14D
7000 Fredericia
CVR-nr. 29477051

E-mail: mail@daehan.dk