Nyhedsbrev

Kære medlem i Fredericia Taekwondo Klub – velkommen tilbage til træning

Vi har ventet længe – men nu er der grønt lys for, at vi så småt kan komme i gang med vores sæson. Det glæder vi os til – også selv om tingene ikke er som de plejer.

Vi begynder med træning onsdag den 27. maj kl. 18.00 – 19.00.

Derefter er træningstiderne:

Onsdage kl. 18.00 - 19.00 for alle

Søndage kl. 10.00 - 12.00 for tumling-familieholdet, børn og unge

Onsdage trænes der på græsplænen overfor Bülows Kaserne (se kort).

Søndage kommer træningen til at foregå som et O-løb på volden med indlagte øvelser (start samme sted som om onsdagen).

Vi har her behov for forældre, der vil være behjælpelig med at stå ved poster, for at vi kan få tingene til at hænge sammen – meld gerne tilbage med svar på denne mail harevej9@outlook.dk.

Vi træner i løbe/kondisko og alm. træningstøj, Ikke Dobok. Sørg for at tøjet passer til vejret.

kort 2
kort

Selv om vi går i gang nu – og det glæder vi os til – så er vi nødt til at tage vores forholdsregler for at kunne leve op til krav og anbefalinger fra de danske myndigheder.

Forsamlingsforbuddet gælder fortsat, og derfor må træningsgrupperne, inklusive trænere og ledere, ikke være på over 10 personer. I Fredericia Taekwondo Klub har vi derfor valgt at dele holdene op så der trænes i grupper af maks. 9 udøvere og 1 træner. Der bliver trænet med behørig afstand og uden kontakt.

Alle der hentes og bringes skal medbringe et mobilnr. så træner kan komme i kontakt med den der afhenter, hvis der skal afhentes før tid. Forældre til børn har mulighed for at følge træningen fra parkeringspladsen, men må ikke opholde sig på græsset hvor der trænes. Efter endt træning skal udøveren blive ved træneren indtil den der afhenter, er på parkeringspladsen.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Der er alene åbnet for træninger – ikke for turnerings- eller træningskampe mod andre klubber. Når det sker, sørger vi naturligvis for at holde jer opdateret.

Klubhuset er lukket indtil videre, så al omklædning og bad foregår hjemme hos den enkelte. Der er ikke adgang til toiletter.

I bestyrelsen er det vores håb, at alle ledere, trænere, andre frivillige, udøvere og forældre hjælper hinanden med at falde så godt tilrette som overhovedet muligt i de vilkår, vi det næste stykke kan dyrke vores idræt under.

Vi er glade for, at vi nu er kommet så vidt, at vi kan åbne igen – så finder vi løbende tilbage til en mere normal hverdag i vores taekwondoklub.

Jeg vil gerne opfordre jer til at følge vores side på Facebook – https://www.facebook.com/groups/128859863838984/ – hvor vi løbende opdaterer om ændringer i forhold til træninger mm.

 

Med venlig hilsen

Bruno Stolborg, formand for Fredericia Taekwondo Klub

Kontakt til din bestyrelse – send mail til post@daehan.dk
Bruno Stolborg, formand og hovedansvarlig for klubbens drift
Michael Duelund, næstformand
Martin Madsen, bestyrelsesmedlem
Charlotte Gerdes, bestyrelsesmedlem
Simon Ragnsvald, sekretær
Britt Lindy Knudsen, kasserer
BESTYRELSEN

NYE TRÆNINGSTIDER FRA 09.03.2020

Børnehold 7 til 10 år:
Mandag kl. 17:00 - 18:30
Onsdag kl. 17:00 - 18:30
Juniorhold 11 til 15 år:
Tirsdag kl. 17:30 - 19:00
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
Voksenhold fra 15 år:
Tirsdag kl. 19:00 - 20:30
Torsdag kl. 19:00 - 20:30
Kamphold:
Mandag kl. 18:30 - 20:00
Onsdag kl. 18:30 - 20:00
Teknikhold:
Hver anden søndag (ulige uger)
kl. 10:30 - 12:30
Tumling-familiehold:
Hver søndag
kl. 09:30 - 10:30
Oldboys/Girls:
Fra 26 - 99 år og fra grønt bælte
Min. 3 års medlemsskab
Hver anden lørdag kl. 14:00 - 15:00

Elever der allerede er medlem og er forhindret i at skifte dage, kan henvende
sig til trænerne og lave en aftale med dem om at blive på nuværende hold.

TRÆNERE
Tumling-familiehold (4 - 7 år): Jacob Dyg
Børnehold (7 - 10 år): Jacob Dyg
Juniorhold (11 – 15 år): Dennis Larsen
Voksenhold: Johnny Morberg Nielsen
Teknikhold: Mogens Bjerre
Kamphold: Bent Gabrielsen
Køb af tøj, bælter mv.:
John Bertelsen
Administrator hjemmeside:
Rene Gandø
Stævnekoordinator:
afventer