6. Kup

Stande
Koreansk Dansk Beskrivelse
Oreun-seogi Højre stand Se mere
Oen-seogi Venstre stand Se mere
Ap-koa-seogi Forlæns krydsstand Se mere
Dwit-koa-seogi Støttestand Se mere
Håndteknik
Koreansk Dansk Beskrivelse
Me-jumeok naeryo-chigi Nedadgående slag med ydersiden af knyttet hånd Se mere
Palkoop dollyo-chigi Cirkel albueslag Se mere
Palkoop pyojeok-chigi Albue pletslag Se mere
Yeop-jireugi Sideslag Se mere
Benteknik
Koreansk Dansk Beskrivelse
Biteureo-chagi Vridespark Se mere
Beodeo-chagi Bøje-stræk spark Se mere
Ieo-chagi To ens spark lige efter hinanden (forskellige ben) Se mere
Seokeo-chagi To forskellige spark lige efter hinanden (Samme ben) Se mere
Jijjigki Stamp / tramp / pulverisere Se mere
Diverse
Han bon kireugi (Et skridts kamp) 9 stk. Der lægges vægt på : Gode blokeringer, gode stande, gode angreb, rigtige målområder
Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales "sah" bon kireugi  7 stk.
Kireugi - 3x2 min
Poomse Taegeuk sah jang
Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse fra skulder/brystgreb
Teori
Koreansk Dansk Beskrivelse
Mit-palmok Undersiden ad underarm Se mere
Me-jumeok naeryo-chigi Ydersiden af den knyttede hånd Se mere
Palkoop Albue Se mere
Dari Ben Se mere
Mooreup Knæ Se mere
Pyojeok Plet/punkt
Ilkup Syv (7)
Oh Femte (5.)